Archive for ‘Portfolio Tags’ :

Rosamar Hotels chain website

Role: Lead product & user experience design, art direction.
Goal: Re-design Rosamar Hotels website with a new concept commercial and create a fluent mobile experience to increase direct hotel bookings.

 

Background

Rosamar Hotels is one of the main customers of GNA Hotel Solutions which is applied 360º covering online strategy consulting, SEO, eMarketing actions, online branding, etc. This partner is a clear example of online success strategy.

The goal of the redesign the website of the chain was clear: to reach all potential customers to increase direct sales of four hotels of the chain.

This change was accompanied by a rethinking of the brand online, making the brand closer to the end user, the product more humanized and breaking with the idea that the website had to be a simple product catalog online.

 

 

hotel-chain-web-design-ux

 

website: www.rosamarhotels.com

 

2016

0

Touristic Product Design

Over the past 5 years I have designed dozens of projects for the hotel industry. Many of them accompanied by a digital brand strategy 360º. Newsletters, social networks, remarqueting campaigns, banners, etc. Everything hotel need for an optimal online presence.

 

Guideline Process

hotel-desing-process

More than a corporative website

 
hotel-responsive-website-booking-engine
 
 

A product with strategy

A online product is meaningless without a good strategy. Whole online actions that are only intended to increase customer ROI hotels. Based on initial analysis, are selected for promotion and sales channels best suited to each type of product. The optimum OTA’s , social networks according to user profiles, remarketing campaigns, email marketing, loyalty actions, etc.

 

newsletters-hotels

 
 

website hotel design

 
 

2016

0

NCK · KOOKAI

  CLIENT

  NCK, S.A. és la filial del grup francès NAFNAFChevignon. Pertanyent a Vivarte, grup que reparteix les seves activitats en el vestir i el calçat. NCK comercialitza a Espanya i Portugal les marques NAFNAF i Kookaï, Chevignon i les marques infantils NAFNAF ENFANT i Chevignon KIDS.

  PROJECTE

  UI / UX d’una eina B2B dissenyada i desenvolupada exclusivament per a la marca. Es planteja un disseny net i actual amb una interfície d’usuari pensada per a facilitar la compra venda del producte de la distribuïdora als punts de venda.

  CLIENT

  NCK,S.A. is a subsidiary of the French group NAFNAFCHEVIGNON. VIVARTE belonging to a group that distributes its activities in the clothing and footwear. NCK marketed in Spain and Portugal and KOOKAÏ NAFNAF, CHEVIGNON and NAFNAF ENFANT CHEVIGNON KIDS.

  PROJECT

  UI / UX of a B2B tool designed and developed exclusively for the brand. It presents a clean and modern design with a user interface designed to facilitate the purchase of sale of the product from the distributor to stores.

  CLIENTE

  NCK, S.A. es la filial del grupo francés NAFNAF-CHEVIGNON. Perteneciente a VIVARTE, grupo que reparte sus actividades en el vestir y el calzado. NCK comercializa en España y Portugal las marcas NAFNAF y KOOKAÏ,  CHEVIGNON, NAFNAF ENFANT y CHEVIGNON KIDS.

  PROYECTO

  UI / UX de una herramienta B2B diseñada y desarrollada exclusivamente para la marca. Se plantea un diseño limpio y actual con una interfaz de usuario pensada para facilitar la compra venta del producto de la distribuidora a los puntos de venta.

   

  Website: btb.nck.es

  2014

  0

  Fòrum Carlemany

   CLIENT

   Fòrum Carlemany és una associació d’empresaris gironins, sense afany de lucre, que té com a objectius l’excel·lència en la gestió empresarial i la millora contínua de les empreses que la conformen.

   PROJECTE

   La complexitat de l’arquitectura web, combinada amb el gran volum d’informació del site han fet d’aquest, més que un projecte, un repte.  Aquest es divideix en dos grans fases: el site corporatiu i, en paral·lel, una interfície privada d’usuari que permet als socis un fàcil gestió de la seva pròpia àrea. A nivell gràfic,  es du a terme una proposta actual que, tot i mantenir-se el logotip original, mostra la intenció de millora i actualització constants per part de l’associació. Una paleta de colors planers ens denoten senzillesa, sobrietat i usabilitat. 

   CLIENT

   Fòrum Carlemany is an association of employers Girona, nonprofit that aims for excellence in business management and continuous improvement of companies that make.

   PROJECT

   The complexity of Web architecture, combined with the large volume of information the site have made this more than a project, a challenge. This is divided into two phases: the corporate site and, in parallel, a private user interface that allows members easy management of their own area. A level graph is performed to present a proposal, even keep the original logo, shows the intention of constant improvement and updating by the association. A flat color palette we denote simplicity, simplicity and usability.

   CLIENTE

   Fòrum Carlemany es una asociación de empresarios gerundenses, sin ánimo de lucro, que tiene como objetivos la excelencia en la gestión empresarial y la mejora continua de las empresas que la conforman.

   PROYECTO

   La complejidad de la arquitectura web, combinada con el gran volumen de información del site han hecho de este, más que un proyecto, un reto. Este se divide en dos grandes fases: el site corporativo y, en paralelo, una interfaz privada de usuario que permite a los socios un fácil gestión de su propia área. A nivel gráficouna propuesta actual que, a pesar de mantenerse el logotipo, muestra la intención de mejora y actualización constantes por parte de la asociación. Una paleta de colores llanos nos denotan sencillezsobriedad y usabilidad.

    

   Website: www.forumcarlemany.cat

   2014

   0

   Teisa Bus

    UI/UX of responsive web design for Teisa Bus

   2014

   0

   Museu de Montserrat

    CLIENT

    El Museu de Montserrat, el museu d’art de l’Abadia de Montserrat, està considerat com un dels referents museístics nacionals i és un dels més visitats del nostre país.

    PROJECTE

    Projecte on l’experiència d’usuari és l’eix principal. Web amb disseny i tecnologia responsive, adaptable a tot tipus de dispositius i pantalles. L’arquitectura web està pensada per agilitzar al màxim l’accés a les diferents seccions, mostrant, segons el tipus de dispositiu, el contingut que més convingui a l’usuari.

    CLIENT

    The Montserrat Museum, the art museum of the Abbey of Montserrat, is considered one of the leading national museum and is one of the most visited in Spain.

    PROJECT

    Project where the user experience is the main focus. Web design and technology responsive, adaptable to all kinds of devices and screens. The web architecture is designed to speed up access to the different sections, showing, according to the device type, the content most suited to the user.

    CLIENTE

    El Museo de Montserrat, el museo de arte de la Abadía de Montserrat, está considerado como uno de los referentes museísticos nacionales y es uno de los más visitados de España.

    PROYECTO

    Proyecto donde la experiencia de usuario es el eje principal. Web con diseño y tecnología responsive, adaptable a todo tipo de dispositivos y pantallas. La arquitectura web está pensada para agilizar al máximo el acceso a las diferentes secciones, mostrando, según el tipo de dispositivo, el contenido que más convenga al usuario.

     

    Website: www.museudemontserrat.com

    2014

    0

    Apontoque

     CLIENT

     apontoque és una plataforma de crowdfunding esportiu. Una eina d’ajuda al finançament per a esportistes, clubs, organitzadors d’esdeveniments i professionals relacionats amb el món de l’esport a través del micromecenatge.

     PROJECTE

     Disseny actual, net i clar combinat amb una arquitectura intuïtiva que ens permet una navegació agradable i fàcil

     CLIENT

     apontoque sports is a crowdfunding platform. Is a tool to help finance sports, clubs, event organizers and professionals in the sports world through crowdfunding.

     PROJECT

     Current, clean and clear combined with an intuitive architecture that allows us a nice design and easy navigation

     CLIENTE

     Apontoque es una plataforma de crowdfunding deportivo. Una herramienta de ayuda a la financiación para deportistas, clubs, organizadores de eventos y profesionales relacionados con el mundo del deporte a través del micromecenazgo.

     PROYECTO

     Diseño actual, limpio y claro combinado con una arquitectura intuitiva que nos permite una navegación agradable y fácil.

      

     Website: www.apontoque.com

     2014

     0

     migranodearena.org

      CLIENT

      Migranodearena.org és una plataforma de crowdfunding solidari, pionera a l’estat espanyol, que té com a objetiu recaptar fons per a ONGs. És eina online solidària, fàcil d’usar. es crea un repte soliari a favor d’una ONG, es marca un objectiu de recaptació i es comparteix via mailing i/o xarxes socials.

      PROJECTE

      Migranodearena.org volia replantejar la seva presència online. Es proposa un nou site que ofereixi l’opció de que els internautes creïn reptes solidaris i els comparteixin. A més de replantejar tota l’arquitectura web, per tal d’incloure nous elements web i d’oferir una navegació fàcil i intuïtiva, es proposa una nova interfície d’usuari en què la línia gràfica és fidel al disseny corporatiu però li dona un aire més fresc.

      CLIENT

      Migranodearena.org is a crowdfunding website to raise money online for NGOs.  It’s a socially committed tool, easy to use. Create a crowdfunding challenge in favor of an NGO, establishing a fundraising goal, and shares this challenge thorught mailing and social networks.

      PROJECT

      Migranodearena.org want to rethink his online presence. We propose a new site that offers the option to create solidarity and shared challenges. In addition to rethink the entire architecture website to include new elements and provideeasy and intuitive browsing, we propose a new UI that is faithful to the graphic corporate line but given a freshly style.

      CLIENTE

      Migranodearena.org es una plataforma de crowdfunding solidario, pionera en el estado español, que tiene como objetivo recaudar fondos para ONGs. Es una herramienta online solidaria, fácil de usar. Se crea un reto solidario a favor de una ONG, se marca un objetivo de recaudación y se comparte vía mailing y/o redes sociales.

      PROYECTO

      Migranodearena.org quería replantear su presencia online. Se propone un nuevo site que ofrezca la opción de que los internautas creen retos solidarios y los compartan. Además de replantear toda la arquitectura web para incluir nuevos elementos web y de ofrecer una navegación fácil e intuitiva, se propone una nueva interfaz de usuario en la que la línea gráfica sea fiel al diseño corporativo pero le da un aire más fresco.

       

       

      Website: www.migranodearena.org

       

      2014

      0

      Russian tourism

       PROJECTE

       UI / UX per a portal web de venda i gestió de producte turístic: reserva d’hotels, excursions, guia turística… per a clients majoritàriament russos i de la zona del Kazakhstan.

       PROJECT

       UI / UX Web portal for selling Russian tourist product: booking hotels, tours, tour guide for clients in the area mostly Russian and Kazakhstan 

       PROYECTO

       UI / UX para portal web de venta y gestión de producto turístico: reserva de hoteles, excursiones, guía turística para clientes procedentes, mayoritariamente, de Rusia y de la zona de Kazajstán 

        

       2014

       0

       ISMF

       ISMF · INTERNATIONAL SKI MOUNTAINEERING FEDETATION

       Design of International Mountaineering Ski Federation website.
       (Barcelona · Spain)

        

       Website: http://www.ismf-ski.org/

       2011

       0

       12