Fòrum Carlemany

  CLIENT

  Fòrum Carlemany és una associació d’empresaris gironins, sense afany de lucre, que té com a objectius l’excel·lència en la gestió empresarial i la millora contínua de les empreses que la conformen.

  PROJECTE

  La complexitat de l’arquitectura web, combinada amb el gran volum d’informació del site han fet d’aquest, més que un projecte, un repte.  Aquest es divideix en dos grans fases: el site corporatiu i, en paral·lel, una interfície privada d’usuari que permet als socis un fàcil gestió de la seva pròpia àrea. A nivell gràfic,  es du a terme una proposta actual que, tot i mantenir-se el logotip original, mostra la intenció de millora i actualització constants per part de l’associació. Una paleta de colors planers ens denoten senzillesa, sobrietat i usabilitat. 

  CLIENT

  Fòrum Carlemany is an association of employers Girona, nonprofit that aims for excellence in business management and continuous improvement of companies that make.

  PROJECT

  The complexity of Web architecture, combined with the large volume of information the site have made this more than a project, a challenge. This is divided into two phases: the corporate site and, in parallel, a private user interface that allows members easy management of their own area. A level graph is performed to present a proposal, even keep the original logo, shows the intention of constant improvement and updating by the association. A flat color palette we denote simplicity, simplicity and usability.

  CLIENTE

  Fòrum Carlemany es una asociación de empresarios gerundenses, sin ánimo de lucro, que tiene como objetivos la excelencia en la gestión empresarial y la mejora continua de las empresas que la conforman.

  PROYECTO

  La complejidad de la arquitectura web, combinada con el gran volumen de información del site han hecho de este, más que un proyecto, un reto. Este se divide en dos grandes fases: el site corporativo y, en paralelo, una interfaz privada de usuario que permite a los socios un fácil gestión de su propia área. A nivel gráficouna propuesta actual que, a pesar de mantenerse el logotipo, muestra la intención de mejora y actualización constantes por parte de la asociación. Una paleta de colores llanos nos denotan sencillezsobriedad y usabilidad.

   

  Website: www.forumcarlemany.cat