migranodearena.org

  CLIENT

  Migranodearena.org és una plataforma de crowdfunding solidari, pionera a l’estat espanyol, que té com a objetiu recaptar fons per a ONGs. És eina online solidària, fàcil d’usar. es crea un repte soliari a favor d’una ONG, es marca un objectiu de recaptació i es comparteix via mailing i/o xarxes socials.

  PROJECTE

  Migranodearena.org volia replantejar la seva presència online. Es proposa un nou site que ofereixi l’opció de que els internautes creïn reptes solidaris i els comparteixin. A més de replantejar tota l’arquitectura web, per tal d’incloure nous elements web i d’oferir una navegació fàcil i intuïtiva, es proposa una nova interfície d’usuari en què la línia gràfica és fidel al disseny corporatiu però li dona un aire més fresc.

  CLIENT

  Migranodearena.org is a crowdfunding website to raise money online for NGOs.  It’s a socially committed tool, easy to use. Create a crowdfunding challenge in favor of an NGO, establishing a fundraising goal, and shares this challenge thorught mailing and social networks.

  PROJECT

  Migranodearena.org want to rethink his online presence. We propose a new site that offers the option to create solidarity and shared challenges. In addition to rethink the entire architecture website to include new elements and provideeasy and intuitive browsing, we propose a new UI that is faithful to the graphic corporate line but given a freshly style.

  CLIENTE

  Migranodearena.org es una plataforma de crowdfunding solidario, pionera en el estado español, que tiene como objetivo recaudar fondos para ONGs. Es una herramienta online solidaria, fácil de usar. Se crea un reto solidario a favor de una ONG, se marca un objetivo de recaudación y se comparte vía mailing y/o redes sociales.

  PROYECTO

  Migranodearena.org quería replantear su presencia online. Se propone un nuevo site que ofrezca la opción de que los internautas creen retos solidarios y los compartan. Además de replantear toda la arquitectura web para incluir nuevos elementos web y de ofrecer una navegación fácil e intuitiva, se propone una nueva interfaz de usuario en la que la línea gráfica sea fiel al diseño corporativo pero le da un aire más fresco.

   

   

  Website: www.migranodearena.org