Museu de Montserrat

  CLIENT

  El Museu de Montserrat, el museu d’art de l’Abadia de Montserrat, està considerat com un dels referents museístics nacionals i és un dels més visitats del nostre país.

  PROJECTE

  Projecte on l’experiència d’usuari és l’eix principal. Web amb disseny i tecnologia responsive, adaptable a tot tipus de dispositius i pantalles. L’arquitectura web està pensada per agilitzar al màxim l’accés a les diferents seccions, mostrant, segons el tipus de dispositiu, el contingut que més convingui a l’usuari.

  CLIENT

  The Montserrat Museum, the art museum of the Abbey of Montserrat, is considered one of the leading national museum and is one of the most visited in Spain.

  PROJECT

  Project where the user experience is the main focus. Web design and technology responsive, adaptable to all kinds of devices and screens. The web architecture is designed to speed up access to the different sections, showing, according to the device type, the content most suited to the user.

  CLIENTE

  El Museo de Montserrat, el museo de arte de la Abadía de Montserrat, está considerado como uno de los referentes museísticos nacionales y es uno de los más visitados de España.

  PROYECTO

  Proyecto donde la experiencia de usuario es el eje principal. Web con diseño y tecnología responsive, adaptable a todo tipo de dispositivos y pantallas. La arquitectura web está pensada para agilizar al máximo el acceso a las diferentes secciones, mostrando, según el tipo de dispositivo, el contenido que más convenga al usuario.

   

  Website: www.museudemontserrat.com